Ahli Senat UMT


 

Pengerusi:

 

Profesor Dato’ Dr. Nor Aieni binti Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda 
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Prof. Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman 
Dekan, Fakulti Pengajian Maritim 

 

Prof. Dr. Aziz bin Ahmad 
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

 

Prof. Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran 

 

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan

 

Prof. Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Prof. Madya Dr. Laili binti Haji Che Rose
Pengarah, Pusat Asasi STEM

 


 

Profesor yang Dilantik:

 

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hassan
Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial 

 

Prof. Dr. Nur Azura binti Sanusi
Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Prof. Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam 
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Profesor Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Prof. Dr. Najiah binti Musa
Profesor, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Prof. Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Profesor, Fakulti Pengajian Maritim

 

Prof. Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Profesor, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

 

Prof. Dr. Asyraf bin Hj. Ab. Rahman
Profesor, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Profesor, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan


 

Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Dr. Marzuki bin Ismail
Presiden, Persatuan Kebajikan Staf Akademik UMT (PASAK)

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

En. Mohd Nor Shokri bin Hj. Abd Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Prof. Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua Audit Dalam

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

Setiausaha:

 

Prof. Ts. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pendaftar

 

 

Ahli Senat UMT


 

Pengerusi:

 

Profesor Dato’ Dr. Nor Aieni binti Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda 
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Prof. Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman 
Dekan, Fakulti Pengajian Maritim 

 

Prof. Dr. Aziz bin Ahmad 
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

 

Prof. Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran 

 

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan

 

Prof. Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Prof. Madya Dr. Laili binti Haji Che Rose
Pengarah, Pusat Asasi STEM

 


 

Profesor yang Dilantik:

 

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hassan
Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial 

 

Prof. Dr. Nur Azura binti Sanusi
Profesor, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Prof. Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Dr. Mohd Lazim bin Abdullah
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Prof. Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam 
Profesor, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Profesor Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Prof. Dr. Najiah binti Musa
Profesor, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Prof. Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Profesor, Fakulti Pengajian Maritim

 

Prof. Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Profesor, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

 

Prof. Dr. Asyraf bin Hj. Ab. Rahman
Profesor, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Profesor, Institut Akuakultur Tropika dan Perikanan


 

Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Dr. Marzuki bin Ismail
Presiden, Persatuan Kebajikan Staf Akademik UMT (PASAK)

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko

 

En. Mohd Nor Shokri bin Hj. Abd Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Prof. Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua Audit Dalam

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

Setiausaha:

 

Prof. Ts. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pendaftar