Ahli Senat UMT


 

Pengerusi:

 

Profesor Dato’ Dr. Nor Aieni binti Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Asyraf bin Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad 
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Profesor Madya Dr. Shamsul Bahri bin Abd Razak
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Profesor Madya Dr. Aidy @  Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Osenografi dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari


 

Profesor yang Dilantik:

 

Profesor Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Othman bin Ross
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Profesor, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah
Profesor, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh
Professor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan


 

Ahli Yang Diko-opt

 

Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hassan
Pro Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah

 

Profesor Madya Dr. Mariam binti Taib
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

Setiausaha:

 

Profesor Ts. Dr. Nora’aini binti Ali
Pendaftar

 

 

Ahli Senat UMT


 

Pengerusi:

 

Profesor Dato’ Dr. Nor Aieni binti Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Ts. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Asyraf bin Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad 
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Profesor Madya Dr. Shamsul Bahri bin Abd Razak
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli bin Ahmad
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Profesor Madya Dr. Aidy @  Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Osenografi dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari


 

Profesor yang Dilantik:

 

Profesor Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Othman bin Ross
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Profesor Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Profesor Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Profesor, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah
Profesor, Institut Akuakultur Tropika

 

Profesor Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Profesor Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Profesor Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Profesor Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh
Professor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan


 

Ahli Yang Diko-opt

 

Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hassan
Pro Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah

 

Profesor Madya Dr. Mariam binti Taib
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

Setiausaha:

 

Profesor Ts. Dr. Nora’aini binti Ali
Pendaftar