Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni binti Mokhtar
Naib Canselor

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hasan 
Pro Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Ts. Dr. Nora'aini binti Ali
Pendaftar

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni binti Mokhtar
Naib Canselor

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan bin Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan bin Abd. Ghaffar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah binti Abu Hasan 
Pro Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Ts. Dr. Nora'aini binti Ali
Pendaftar

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Ir. Haji Mohd Zaideen bin Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Dr. Fahirah Syaliza binti Mokhtar
Penasihat Undang-Undang