Pegawai Kanan Universiti


(A) PUSAT TANGGUNGJAWAB AKADEMIK

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

 

Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim 
Dekan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Profesor Dr. Mohd. Effendy bin Abd. Wahid
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Profesor Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman
Dekan, Fakulti Pengajian Maritim

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan 

 

Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Che' Rose
Pengarah, Pusat Asasi STEM

 

Profesor Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

Profesor Dr. Mhd. Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Penyelidikan Perikanan (AKUATROP)

 

Profesor Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika & Pembangunan Lestari (BIO-TROPIKA)

 

 

(B) PUSAT TANGGUNGJAWAB SOKONGAN PENGURUSAN

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Profesor Dato' Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Alumni

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar 

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Dr. Hasrizal bin Shaari
Pengarah, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Dr. Nik Aziz bin Nik Ali
Pengetua, Kolej Kediaman

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Ketua, Bahagian Sukan dan Rekreasi

 

Encik Badruhisham bin Darus
Bahagian Kebudayaan dan Kesenian

 

Puan Noraini binti Ahmad @ Mohamed
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

Profesor Dr. Fauziah binti Haji Abu Hasan
Pengarah, Pusat Komunikasi Korporat

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB)

 

Profesor Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi, Pejabat Pendaftar

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Profesor Madya Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Puan Rohaida binti Awang
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Dr. Rabiei bin Mamat
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor
Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta 

 

Encik Zukiferee bin Ibrahim
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Dr. Riswadi bin Azmi
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud

 

Pegawai Kanan Universiti


(A) PUSAT TANGGUNGJAWAB AKADEMIK

 

Profesor Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin

 

Profesor Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim 
Dekan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik

 

Profesor Dr. Mohd. Effendy bin Abd. Wahid
Dekan, Fakulti Perikanan dan Sains Makanan

 

Profesor Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial

 

Profesor Madya Ts. Dr. Mohamad Rosni bin Othman
Dekan, Fakulti Pengajian Maritim

 

Profesor Dr. Aziz bin Ahmad
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan 

 

Profesor Madya Dr. Laili binti Haji Che' Rose
Pengarah, Pusat Asasi STEM

 

Profesor Madya Dr. Mohd Fadzil bin Mohd Akhir
Pengarah, Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS)

 

Profesor Dr. Mhd. Ikhwanuddin @ Polity bin Abdullah
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika dan Penyelidikan Perikanan (AKUATROP)

 

Profesor Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin (IMB)

 

Profesor Dato' Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika & Pembangunan Lestari (BIO-TROPIKA)

 

 

(B) PUSAT TANGGUNGJAWAB SOKONGAN PENGURUSAN

 

Profesor Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti

 

Profesor Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

 

Profesor Ts. Dr. Muhammad Suzuri bin Hitam
Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Profesor Dato' Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Pengarah, Pusat Alumni

 

Dr. Arnie binti A. Rahim
Pengarah, Pusat Kesihatan Pelajar 

 

Profesor Madya Dr. Mohd Nizam bin Lani
Pengarah, Pusat Pemindahan Ilmu dan Jaringan Industri

 

Dr. Mohd Shaari bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya

 

Dr. Mohd Nazli bin Mohd Nor
Pengarah, Pusat Transformasi Perancangan Strategik dan Risiko

 

Dr. Hasrizal bin Shaari
Pengarah, Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan

 

En. Mohd Nor Shokri bin Abd. Rahman
Pengarah, Pusat Pembangunan Holistik dan Kokurikulum

 

Dr. Nik Aziz bin Nik Ali
Pengetua, Kolej Kediaman

 

Haji Mohamad Rafee bin Jusoh
Ketua, Bahagian Sukan dan Rekreasi

 

Encik Badruhisham bin Darus
Bahagian Kebudayaan dan Kesenian

 

Puan Noraini binti Ahmad @ Mohamed
Pengarah, Pusat Komunikasi Strategik Putrajaya

 

Profesor Dr. Fauziah binti Haji Abu Hasan
Pengarah, Pusat Komunikasi Korporat

 

(C) PEGAWAI KANAN (BUKAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB)

 

Profesor Dato' Dr. Noraien binti Mansor
Pengarah, Penerbit UMT

 

Profesor Ts. Dr. Noor Maizura binti Mohamad Noor
Pengarah, Pusat Pembangunan Bakat & Inovasi, Pejabat Pendaftar

 

Profesor Madya Dr. Zalailah binti Salleh
Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Profesor Madya Dr. Ahmad Faisal bin Mohamad Ayob
Pengarah, Pusat Antarabangsa

 

Puan Rohaida binti Awang
Pengarah, Jabatan Pengurusan Akademik, Pejabat Pendaftar

 

Puan Azizah binti Hasan
Timbalan Bendahari

 

Encik Zainudin bin Mamat
Ketua Bahagian Pentadbiran HEPA

 

Dr. Rabiei bin Mamat
Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi

 

Encik Mohd Riduan bin Mohamed Rakhazali
Timbalan Ketua, Bahagian Audit Dalam

 

Puan Fauziah binti Mahmud
Timbalan Bendahari

 

Encik Abdullah Syukri bin M. Saleh
Pengarah, Jabatan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar

 

Encik Mohd Faizal bin Mohd Noor
Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta 

 

Encik Zukiferee bin Ibrahim
Ketua Pentadbiran Canselori 

 

Dr. Riswadi bin Azmi
Pengarah, Pusat Islam Sultan Mahmud