Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

Dato’ Mohammed Azlan bin Hashim
D.S.P.N.

 

AHLI

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni binti Mokhtar 
D.P.M.T., J.S.M.

 

Profesor Ts. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
S.M.T., D.P.M.T.

 

Datuk Nik Ali bin Mat Yunus
D.P.S.K., P.M.W., K.M.N., P.S.K.

 

Dato’ Asmawi bin Nordin
D.I.M.P., P.M.C

 

Puan Safida Zalma binti Mohd Piah
 

 

Datuk Ahmad Nizam bin Salleh
P.M.W

 

Dato' Muhammad Razif bin Abdul Rahman
D.I.M.P

 

 

SETIAUSAHA

Profesor Dr. Nora'aini binti Ali

Lembaga Pengarah Universiti (LPU)


PENGERUSI

Dato’ Mohammed Azlan bin Hashim
D.S.P.N.

 

AHLI

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni binti Mokhtar 
D.P.M.T., J.S.M.

 

Profesor Ts. Dato' Dr. Aziz bin Deraman
S.M.T., D.P.M.T.

 

Datuk Nik Ali bin Mat Yunus
D.P.S.K., P.M.W., K.M.N., P.S.K.

 

Dato’ Asmawi bin Nordin
D.I.M.P., P.M.C

 

Puan Safida Zalma binti Mohd Piah
 

 

Datuk Ahmad Nizam bin Salleh
P.M.W

 

Dato' Muhammad Razif bin Abdul Rahman
D.I.M.P

 

 

SETIAUSAHA

Profesor Dr. Nora'aini binti Ali