Tajuk Pilihan


UMT Terus Sohor Dipersada Dunia

UMT Terus Sohor Dipersada Dunia

Sunday, 15/09/2019

Kongsi Artikel ini :

Latar belakang dan pencapaian UMT sangat bertepatan untuk merealisasikan seruan YAB Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maritim melalui agenda Malaysia: a Maritime Nation. Peranan UMT di dalam bidang sains marin di peringkat nasional turut diperakui dengan kejayaan Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS) UMT memperolehi status sebagai Pusat Kecemerlangan Institusi Tinggi (HICoE) dalam bidang oseanografi serta memperolehi pengiktirafan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai Pusat Kecemerlangan Industri (ICoE) kluster Maritim. UMT juga diiktiraf oleh badan profesional iaitu The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) dalam bidang pengangkutan dan logistik maritim dengan penubuhan Pusat Pengangkutan dan Logistik Maritim (MALTrac) yang pertama di Malaysia. UMT telah juga menubuhkan Pusat Pelayaran dan sedang giat membangunkan sebuah Pelabuhan Pengajaran (teaching port) UMT dan Pusat Repositori Marin Kebangsaan.

 

 

Sumbangan kepakaran UMT (85% berkelulusan PhD) melalui kerjasama strategik di peringkat antarabangsa terbukti dengan pengiktirafan yang diperolehi daripada pelbagai badan antaranya International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) UNESCO di mana INOS UMT telah di pilih sebagai Regional Training Center (RTC) bagi Asia Pasifik di bawah Program Ocean Teacher Global Academy (OTGA). Sistem pengurusan data marin di INOS telah juga mencapai standard antarabangsa apabila di iktiraf sebagai satu-satunya Associate Data Unit (ADU) di bawah IODE yang memperolehi status akreditasi ADU. UMT bakal menerima dan diberi kepercayaan bagi menguruskan Sistem Pengurusan Data Oseanografi Negara (MyNODC) dari Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC).

 

 

UMT sebagai sebuah universiti awam (UA) yang diasaskan sejak tahun 1979 sebagai Pusat Perikanan dan Sains Samudera UPM dan telah memainkan peranan besar dalam pembangunan pendidikan tinggi negara. Sehingga kini, UMT telah berkembang dengan pesat sebagai sebuah universiti berfokus di dalam bidang ilmu kelautan dan sumber akuatik. UMT juga telah memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara dalam pendidikan maritim, kelestarian sumber dan khazanah marin dengan menyediakan tenaga kerja mahir dalam bidang berkaitan.

 

 

Industri maritim adalah sumber pertumbuhan ekonomi baharu Malaysia yang telah diperakui kepentingannya oleh YAB Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad sebagai Blue Economy melalui Ucaptama beliau sempena LIMA’19 National Maritime Conference pada 27 Mac yang lalu, maka UMT berada di kedudukan strategik untuk mendokong pembangunan industri maritim negara.

 

 

Legasi yang tercipta oleh UMT di dalam bidang tumpuan ini sejak 40 tahun lepas telah terbukti kerana telah berjaya mengeluarkan 30,180 graduan yang sekarang berkhidmat di seluruh negara dan juga di peringkat antarabangsa, antaranya telah memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, penggubal dasar di kementerian, Pengurus Kanan Operasi dan Kawal Selia Pelabuhan, usahawan agro yang berjaya dan kurator di World Maritime Museum, Dubai.

 

 

Fasiliti pengajaran dan penyelidikan di UMT khususnya dalam bidang maritim adalah bertaraf antarabangsa. Ianya merangkumi 4 pusat penyelidikan alami di pulau, tasik dan pesisir pantai Terengganu serta pusat simulator navigasi kapal yang pertama di Pantai Timur. UMT satu-satunya universiti yang memiliki kapal penyelidikan RV Discovery, makmal bergerak dan 17 bot sokongan yang telah berjaya melaksanakan beberapa ekspedisi penyelidikan dan pengumpulan data oseanografi dengan kerjasama universiti-universiti antaranya di United Kingdom, Amerika Syarikat, Jepun, Australia, Belgium, Perancis, China, Thailand dan Indonesia.

 

 

UMT menjadi rujukan kepada syarikat multinasional dalam bidang marin dan sumber akuatik seperti PETRONAS, Schlumberger, REPSOL, Port of Tanjung Pelepas, Kuantan Port Consortium, Blue Archipelago Berhad, Mhk Aquaculture, World Wide Fund Nature Malaysia, Aerospace Malaysia Innovation Malaysia, Sime Darby Sdn. Bhd, Exxon Mobil dan Shell. UMT juga menjalin kerjasama serantau dalam bidang perikanan dan maritim bersama universiti antarabangsa yang tersohor seperti University of South Brittany (France), National Taiwan Ocean University (Taiwan), Incheon National University (Korea), Shantou University (China), University Bung Hatta (Indonesia), Heriot-Watt University (UK), Korea Marine Equipment Research Institute (Korea), Busan Technology Park (Korea), SAMWOO Immersion (Korea), Australian Maritime College (Australia), Mokpo National Maritime University (Korea) dan lain-lain. Sumbangan UMT dalam bidang penyelidikan membantu Malaysia dalam menyediakan kerangka polisi bagi 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) terutama

SDG14 iaitu Hidupan di Lautan dalam mencapai agenda utama SDG Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk pembangunan mapan.

 

 

Pencapaian penerbitan berimpak tinggi UMT, bagi tahun 2019 UMT telah menerbitkan sebanyak 495  penerbitan.

 

 

Universiti untuk masyarakat juga adalah komitmen UMT untuk membantu masyarakat pesisir dan kepulauan dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui program inovasi sosial. Pelbagai program pemindahan ilmu telah dilaksanakan bagi tujuan ini dan ianya termasuk teknologi pembiakan ikan dan udang,  merekabentuk peralatan penangkapan ikan dan ketam, membina terumbu tiruan, memberi panduan mengenai lokasi penangkapan ikan yang optima serta membina jeti terapung bagi kemudahan nelayan. Impak yang besar sumbangan UMT sangat relevan kepada komuniti dan masyarakat menerusi pelbagai program pemindahan ilmu dan teknologi yang telah memberikan manfaat kepada lebih 50,000 orang, khususnya rakyat di Terengganu. Pada tahun 2017, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah menerima peruntukan dana penyelidikan strategik oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi tujuan pelaksanaan projek Penyelidikan Translasional. Sebanyak 15 projek telah diluluskan dengan peruntukan keseluruhan  berjumlah RM8.7juta.

 

 

UMT berjaya merealisasikan hasrat meningkatkan taraf sosioekonomi dan kebajikan komuniti dengan melaksanakan projek translasional berimpak tinggi iaitu Projek Inovasi Sosial-Penghasilan Madu Kelulut Stevia, Community Based Ecotourism (CBE) Development and Local B40 Community Empowerment, Integrasi Modul Terapi Seni Ekspresif Terhadap Kesejahteraan Hidup Ibu Tunggal, Kajian Memperkasakan Kualiti Hidup Nelayan Setiu Berteraskan Aktiviti Pelancongan, Program Keusahawanan Sosial Wanita & Flora Setiu demi Penggunaan Sumber Alam serta Kelangsungan Hidup yang Lestari dan Program Kajian Translasional Pengkulturan Makanan Hidup Akuakultur ARTEMIA untuk Komuniti Kuala Nerus dan Setiu, Terengganu.

 

UMT Terus Sohor Dipersada DuniaLatar belakang dan pencapaian UMT sangat bertepatan untuk merealisasikan seruan YAB Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maritim melalui agenda Malaysia: a Maritime Nation. Peranan UMT di dalam bidang sains marin di peringkat nasional turut diperakui dengan kejayaan Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS) UMT memperolehi status sebagai Pusat Kecemerlangan Institusi Tinggi (HICoE) dalam bidang oseanografi serta memperolehi pengiktirafan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai Pusat Kecemerlangan Industri (ICoE) kluster Maritim. UMT juga diiktiraf oleh badan profesional iaitu The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) dalam bidang pengangkutan dan logistik maritim dengan penubuhan Pusat Pengangkutan dan Logistik Maritim (MALTrac) yang pertama di Malaysia. UMT telah juga menubuhkan Pusat Pelayaran dan sedang giat membangunkan sebuah Pelabuhan Pengajaran (teaching port) UMT dan Pusat Repositori Marin Kebangsaan.

 

 

Sumbangan kepakaran UMT (85% berkelulusan PhD) melalui kerjasama strategik di peringkat antarabangsa terbukti dengan pengiktirafan yang diperolehi daripada pelbagai badan antaranya International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) UNESCO di mana INOS UMT telah di pilih sebagai Regional Training Center (RTC) bagi Asia Pasifik di bawah Program Ocean Teacher Global Academy (OTGA). Sistem pengurusan data marin di INOS telah juga mencapai standard antarabangsa apabila di iktiraf sebagai satu-satunya Associate Data Unit (ADU) di bawah IODE yang memperolehi status akreditasi ADU. UMT bakal menerima dan diberi kepercayaan bagi menguruskan Sistem Pengurusan Data Oseanografi Negara (MyNODC) dari Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC).

 

 

UMT sebagai sebuah universiti awam (UA) yang diasaskan sejak tahun 1979 sebagai Pusat Perikanan dan Sains Samudera UPM dan telah memainkan peranan besar dalam pembangunan pendidikan tinggi negara. Sehingga kini, UMT telah berkembang dengan pesat sebagai sebuah universiti berfokus di dalam bidang ilmu kelautan dan sumber akuatik. UMT juga telah memberikan sumbangan terhadap pembangunan negara dalam pendidikan maritim, kelestarian sumber dan khazanah marin dengan menyediakan tenaga kerja mahir dalam bidang berkaitan.

 

 

Industri maritim adalah sumber pertumbuhan ekonomi baharu Malaysia yang telah diperakui kepentingannya oleh YAB Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad sebagai Blue Economy melalui Ucaptama beliau sempena LIMA’19 National Maritime Conference pada 27 Mac yang lalu, maka UMT berada di kedudukan strategik untuk mendokong pembangunan industri maritim negara.

 

 

Legasi yang tercipta oleh UMT di dalam bidang tumpuan ini sejak 40 tahun lepas telah terbukti kerana telah berjaya mengeluarkan 30,180 graduan yang sekarang berkhidmat di seluruh negara dan juga di peringkat antarabangsa, antaranya telah memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Perikanan Malaysia, penggubal dasar di kementerian, Pengurus Kanan Operasi dan Kawal Selia Pelabuhan, usahawan agro yang berjaya dan kurator di World Maritime Museum, Dubai.

 

 

Fasiliti pengajaran dan penyelidikan di UMT khususnya dalam bidang maritim adalah bertaraf antarabangsa. Ianya merangkumi 4 pusat penyelidikan alami di pulau, tasik dan pesisir pantai Terengganu serta pusat simulator navigasi kapal yang pertama di Pantai Timur. UMT satu-satunya universiti yang memiliki kapal penyelidikan RV Discovery, makmal bergerak dan 17 bot sokongan yang telah berjaya melaksanakan beberapa ekspedisi penyelidikan dan pengumpulan data oseanografi dengan kerjasama universiti-universiti antaranya di United Kingdom, Amerika Syarikat, Jepun, Australia, Belgium, Perancis, China, Thailand dan Indonesia.

 

 

UMT menjadi rujukan kepada syarikat multinasional dalam bidang marin dan sumber akuatik seperti PETRONAS, Schlumberger, REPSOL, Port of Tanjung Pelepas, Kuantan Port Consortium, Blue Archipelago Berhad, Mhk Aquaculture, World Wide Fund Nature Malaysia, Aerospace Malaysia Innovation Malaysia, Sime Darby Sdn. Bhd, Exxon Mobil dan Shell. UMT juga menjalin kerjasama serantau dalam bidang perikanan dan maritim bersama universiti antarabangsa yang tersohor seperti University of South Brittany (France), National Taiwan Ocean University (Taiwan), Incheon National University (Korea), Shantou University (China), University Bung Hatta (Indonesia), Heriot-Watt University (UK), Korea Marine Equipment Research Institute (Korea), Busan Technology Park (Korea), SAMWOO Immersion (Korea), Australian Maritime College (Australia), Mokpo National Maritime University (Korea) dan lain-lain. Sumbangan UMT dalam bidang penyelidikan membantu Malaysia dalam menyediakan kerangka polisi bagi 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) terutama

SDG14 iaitu Hidupan di Lautan dalam mencapai agenda utama SDG Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk pembangunan mapan.

 

 

Pencapaian penerbitan berimpak tinggi UMT, bagi tahun 2019 UMT telah menerbitkan sebanyak 495  penerbitan.

 

 

Universiti untuk masyarakat juga adalah komitmen UMT untuk membantu masyarakat pesisir dan kepulauan dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui program inovasi sosial. Pelbagai program pemindahan ilmu telah dilaksanakan bagi tujuan ini dan ianya termasuk teknologi pembiakan ikan dan udang,  merekabentuk peralatan penangkapan ikan dan ketam, membina terumbu tiruan, memberi panduan mengenai lokasi penangkapan ikan yang optima serta membina jeti terapung bagi kemudahan nelayan. Impak yang besar sumbangan UMT sangat relevan kepada komuniti dan masyarakat menerusi pelbagai program pemindahan ilmu dan teknologi yang telah memberikan manfaat kepada lebih 50,000 orang, khususnya rakyat di Terengganu. Pada tahun 2017, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah menerima peruntukan dana penyelidikan strategik oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi tujuan pelaksanaan projek Penyelidikan Translasional. Sebanyak 15 projek telah diluluskan dengan peruntukan keseluruhan  berjumlah RM8.7juta.

 

 

UMT berjaya merealisasikan hasrat meningkatkan taraf sosioekonomi dan kebajikan komuniti dengan melaksanakan projek translasional berimpak tinggi iaitu Projek Inovasi Sosial-Penghasilan Madu Kelulut Stevia, Community Based Ecotourism (CBE) Development and Local B40 Community Empowerment, Integrasi Modul Terapi Seni Ekspresif Terhadap Kesejahteraan Hidup Ibu Tunggal, Kajian Memperkasakan Kualiti Hidup Nelayan Setiu Berteraskan Aktiviti Pelancongan, Program Keusahawanan Sosial Wanita & Flora Setiu demi Penggunaan Sumber Alam serta Kelangsungan Hidup yang Lestari dan Program Kajian Translasional Pengkulturan Makanan Hidup Akuakultur ARTEMIA untuk Komuniti Kuala Nerus dan Setiu, Terengganu.

 

ARKIB 2019

BERLARI SAMBIL MENDERMA
MYCAREER@MOE ANJURAN UMT GERBANG KERJAYA TERBAIK
PASUKAN UMT TEWASKAN 13 UNIVERSITI AWAM
UMT REALISASI PELAJAR OKU SELAMI DASAR LAUT
ENGLISH LANGUAGE CARNIVAL 2019 (ELCA 2019) TINGKATKAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS MAHASISWA
DAPATKAN MAKLUMAT SAHIH - PENASIHAT MEDIA DAN KOMUNIKASI PERDANA MENTERI
PERLU KAJIAN SECARA INKLUSIF – MANTAN PANGLIMA TLDM
WOW’19 UMT BAWA MESEJ HINDARI PENGGUNAAN PLASTIK
1 Juta Benih Udang Galah Dilepaskan Bagi Tingkatkan Sosioekonomi Komuniti B40
UMT Terus Sohor Dipersada Dunia
MINGGU JALINAN MESRA PENYESUAIAN DIRI MAHASISWA KE ALAM KAMPUS
UMT TERIMA 2,327 PELAJAR BAHARU SESI 2019/2020
Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih, UMT Ajak Penyelam Skuba Bersih Dasar Laut
UMT JADI TUAN RUMAH SEBAR KEPRIHATINAN PENGURUSAN AIR SEJAGAT
PISM KONGSI TEKNIK PENYEMBELIHAN BINATANG KORBAN
UMT, Institusi Pendidikan di Negara China Perkukuh Kerjasama Strategik Penyelidikan dan Akademik Sains Marin
UMT DEDAHKAN PELAJAR DISLEKSIA DAN AUTISM PERSEDIAAN MENDEPANI IR 4.0
DEKATI PELAJAR B40 MELALUI SENTUHAN KASIH @ JPT 2019
SEKOLAH MENENGAH SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA SANDANG PIALA NAIB CANSELOR UMT DALAM BICARA BERIRAMA KEBANGSAAN
268 KAKITANGAN UMT TERIMA ANUGERAH CEMERLANG
LoRa RANGKAIAN KOMUNIKASI PINTAR, JIMAT TENAGA
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU LAKAR SEJARAH TERBIT 200 JUDUL e-BOOK
PELAJAR ANTARABANGSA TROPIMUNDO UMT TERIMA PENGANUGERAHAN
UMT JALIN KOLABORASI BERSAMA AGENSI KOREA DAN INDUSTRI
SISWAZAH UMT MILIKI SIJIL KEMAHIRAN DIIKTIRAF
PROGRAM UMT MENGAJI TANPA HENTI 123 JAM DIIKTIRAF MBOR
STUDENT RESEARCH DAY@UMT JADI PENTAS KEMBANGKAN BAKAT PELAJAR
KANAK-KANAK, OKU, WARGA EMAS SERTAI MENGAJI TANPA HENTI – MBOR
UMT BUKA RUANG SEDEKAH, ANJUR IFTAR PERCUMA
RAMADAN, BULAN MELATIH HAWA NAFSU
KOMUNITI UMT HAYATI KETINGGIAN SENI BUDAYA ISLAM PADA WARISAN UKIRAN KAYU
CESF’19 BUKA PELUANG KERJAYA GRADUAN UMT
UMT PEDULI ASNAF, NAIK TARAF KELUARGA MELALUI PENDIDIKAN
KEJOHANAN INTER SCHOOL SPORT FIESTA 2019 ERATKAN UKHUWAH WARGA UMT
WARGA AKADEMIK UMT DISARAN TERBIT PENULISAN BERIMPAK TINGGI
INSTITUT BIO-D TROPIKA UMT TEROKA PUNCAK PULAU BIDONG
KEMPEN JOM SIHAT, WARGA UMT TAWAN BUKIT MARAS
UMT, KOMUNITI BUKIT KOR JAYAKAN KENDURI SEKAMPUNG
PERJANJIAN PERSEFAHAMAN ANTARA UMT DAN IGTC KEMUNCAK PENYERTAAN UMT DALAM LIMA ’19
PASUKAN UMT AZAM BERI SAINGAN SENGIT
UMT GUNA PENDEKATAN BAHARU PROGRAM SLPW
PROF. NOR AIENI TERAJUI HALA TUJU JAWATANKUASA NAIB CANSELOR/REKTOR UA
KEGIATAN BERUNIFORM LAHIR GRADUAN HOLISTIK
PEMENTASAN TEATER RAGAM BERI NILAI TAMBAH KEPADA GRADUAN
“MELONJAK WIBAWA UMT KE ARAH KESOHORAN ILMU KELAUTAN”
KUNJUNGAN HORMAT MPP, MKS MEMANTAPKAN KERJASAMA DAN UKHUWAH BERSAMA WARGA UMT
LIMA MAHASISWA CEMERLANG UMT TERIMA ANUGERAH SARJANA TERENGGANU
UMT & SENDAI COLLEGE, JEPUN PERKASA KEMAJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI MOU
READ@UNI DAN BEDAH BUKU ORANG TERENGGANU SUBURKAN BUDAYA MEMBACA
UMT & JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA TANDATANGANI MOU, BANGUN SISTEM SEBARAN MAKLUMAT OSEANOGRAFI
PENGANJURAN SUKAN ANTARA ASASI LAHIR GRADUAN SEIMBANG
UMT TERIMA KUNJUNGAN MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
UMT SAILING TEAM UNGGULI TEMPAT KEEMPAT KEJOHANAN KAPAL LAYAR LANGKAWI
HAPPY BOX BENDAHARI UMT CERIAKAN GOLONGAN MEMERLUKAN
BERAKHIRNYA 2018, BERMULANYA 2019

ARKIB 2018

UMT LONJAK 61 TANGGA DALAM UI GREENMETRIC 2018
65 PEMBENTANGAN INOVASI DIPERTANDINGKAN SEMPENA PAIPP 2018
ALUMNI UMT RAI JUBLI PERAK, DISKAUN 30 PERATUS PENGGUNAAN FASILITI
PENSYARAH UMT DINOBAT JOHAN AKRI , BAWA PULANG RM10,000
UMT TANDATANGANI MOU DENGAN DUA INSTITUSI KERAJAAN ACEH
UMT TERIMA PENSIJILAN MS ISO 27001:2013 ISMS OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL
PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ SERI (DR.) HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu