Tajuk Pilihan


UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan

UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan

Monday, 28/05/2018

Kongsi Artikel ini :

KUALA LUMPUR – Pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan CCM Polymers Sdn. Bhd menyaksikan pengukuhan kerjasama yang lebih utuh bagi usaha-usaha penyelidikan melalui projek Pembangunan Produk Polimer untuk Penjagaan Kesihatan dan Industri Sarung Tangan.

Kerjasama antara UMT dan CCM Polymers melibatkan bidang-bidang berkaitan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan bersama teknologi produk inovatif untuk industri sarung tangan dan penjagaan kesihatan dan membina kapasiti kemudahan penyelidikan polimer untuk pembangunan produk baharu melaui pembangunan teknologi terkini untuk penyelidikan dan pembangunan serta pertukaran sumber dan kepakaran.

 

MoU yang termetrai ini akan mengukuhkan lagi jaringan kerjasama di antara UMT dan CCM Polymers. Kerjasama ini terjalin apabila Prof. Madya. Dr. Lam Su Shiung, ahli akademik di Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai Felo bagi CEO@Faculty Programme 2.0. Beliau dibimbing dan ditempatkan di bawah seliaan mentor-mentor daripada CCM. Penyelidikan UMT terus diangkat berikutan Dr. Lam telah diberi peluang menyumbang kepakaran beliau untuk membantu CCM Polymers dalam penyelidikan dan operasi syarikat tersebut sepanjang mengikuti program sangkutan ini dan membangunkan platform untuk mewujudkan kerjasama universiti-industri jangka panjang antara UMT dan CCM.

Menurut Naib Canselor UMT terdapat banyak inisiatif di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia dalam merancang semula sistem untuk memenuhi keperluan industri berkaitan dengan Pelan Pendidikan Malaysia (MEB) 2015-2025 untuk pendidikan tinggi seperti menghasilkan usahawan dan pelajar holistik dan 2U2I dalam pengajaran dan pembelajaran.

“Program 2U2I misalnya memerlukan mahasiswa untuk belajar di kampus selama dua tahun dan terlibat dalam industri selama dua tahun lagi.

“Program ini bertujuan untuk menyokong pendidikan fleksibel dan Shift 1 Pelan Pendidikan Malaysia iaitu Graduan Holistik, Keusahawanan dan Seimbang”.

CEO Faculty Programme 2.0 merupakan agenda penting yang telah diperkenalkan oleh KPT dan dilaksanakan untuk mencapai lonjakan kecemerlangan bakat seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025. Program yang melibatkan sangkutan industri selama enam bulan oleh ahli akademik muda bersama kepimpinan Syarikat Perbadanan Multinasional (MNC) dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) ini telah dilaksanakan bermula daripada September 2017 dengan slogannya 'Coached by the PROs'.

 

Selain itu UMT memainkan peranan penting sebagai Institusi Pengajian Tinggi (HLI) dalam mempromosikan pendidikan dengan penglibatan industri dan masyarakat. UMT melalui Pemindahan Pengetahuan dan Pusat Hubungan Industri (PIJI) telah menerima belanjawan sekitar RM1,662,010.00 untuk 2017 (hingga Oktober) ini daripada kementerian, industri dan agensi lain.

Ujar Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Hj. Mokhtar lagi, sebahagian daripada pemindahan pengetahuan, Inovasi sosial, dan program kemasyarakatan yang telah dilakukan atau berterusan adalah "Program Lestari: Inovasi Pendebungaan Lebah Kelulut Menjana Peningkatan Pengeluaran Melon Manis Terengganu" untuk masyarakat di Batu Hampar, Kuala Terengganu, dan "Sistem Penyahairan Air Laut" untuk masyarakat di Bachok, Kuala Besut. Projek-projek ini dibiayai oleh Pusat Transformasi Masyarakat Universiti (UCTC) dan MoHE. 
 
Selain itu, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) telah membiayai "Program Empower ECER Latihan Akademik 2017 di Besut dan Setiu" dan "Program Empower ECER Latihan Akademik untuk Akuapolitan Kuala Nerus.
 
Naib Canselor UMT turut melahirkan harapan di atas perkongsian strategik antara industri dan institusi akademik untuk bekerjasama dalam berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang berkaitan untuk membangun dan mengkomersialkan produk dan teknologi baru yang boleh digunakan untuk industri penjagaan kesihatan dan sarung tangan.  Selain itu pembangunkan pengetahuan dan program baru yang disesuaikan dengan keperluan oleh industri, memperoleh lebih banyak dana penyelidikan melalui permohonan geran bersama. Serta mengundang CCM untuk memberi ceramah dan seminar di UMT dalam usaha untuk meningkatkan kebolehpasaran siswazah. Malah kedua-dua pihak akan berkongsi 
 sumber dan kemudahan di UMT dan CCM untuk meningkatkan R & D dan latihan bersama untuk kakitangan dan pelajar.

Beberapa aktiviti berbentuk  kerjasama penyelidikan juga telah dirancang bagi memberi nilai tambah kepada kedua-dua pihak.

Mewakili UMT dalam menandatangani MoU ini adalah Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Hj. Mokhtar dan disaksikan oleh Prof. Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli Bin Ahmad manakala dari CCM Polymers Sdn. Bhd ialah Nik Fazila binti Mohamed Shihabuddin dan disaksikan oleh Dr. Khew Mei Ching.

 

Maklumat Lanjut:

Prof. Madya Dr. Lam Su Shiung

Pensyarah

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

Universiti Malaysia Terengganu

Tel: 016-7115694 

Emel : lam@umt.edu.my

 

 

 

 

Dikeluarkan oleh:


Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Malaysia Terengganu
Tel: 09-668 4418 / 011-12885918
 

 

UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan



KUALA LUMPUR – Pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) antara Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan CCM Polymers Sdn. Bhd menyaksikan pengukuhan kerjasama yang lebih utuh bagi usaha-usaha penyelidikan melalui projek Pembangunan Produk Polimer untuk Penjagaan Kesihatan dan Industri Sarung Tangan.

Kerjasama antara UMT dan CCM Polymers melibatkan bidang-bidang berkaitan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan bersama teknologi produk inovatif untuk industri sarung tangan dan penjagaan kesihatan dan membina kapasiti kemudahan penyelidikan polimer untuk pembangunan produk baharu melaui pembangunan teknologi terkini untuk penyelidikan dan pembangunan serta pertukaran sumber dan kepakaran.

 

MoU yang termetrai ini akan mengukuhkan lagi jaringan kerjasama di antara UMT dan CCM Polymers. Kerjasama ini terjalin apabila Prof. Madya. Dr. Lam Su Shiung, ahli akademik di Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai Felo bagi CEO@Faculty Programme 2.0. Beliau dibimbing dan ditempatkan di bawah seliaan mentor-mentor daripada CCM. Penyelidikan UMT terus diangkat berikutan Dr. Lam telah diberi peluang menyumbang kepakaran beliau untuk membantu CCM Polymers dalam penyelidikan dan operasi syarikat tersebut sepanjang mengikuti program sangkutan ini dan membangunkan platform untuk mewujudkan kerjasama universiti-industri jangka panjang antara UMT dan CCM.

Menurut Naib Canselor UMT terdapat banyak inisiatif di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia dalam merancang semula sistem untuk memenuhi keperluan industri berkaitan dengan Pelan Pendidikan Malaysia (MEB) 2015-2025 untuk pendidikan tinggi seperti menghasilkan usahawan dan pelajar holistik dan 2U2I dalam pengajaran dan pembelajaran.

“Program 2U2I misalnya memerlukan mahasiswa untuk belajar di kampus selama dua tahun dan terlibat dalam industri selama dua tahun lagi.

“Program ini bertujuan untuk menyokong pendidikan fleksibel dan Shift 1 Pelan Pendidikan Malaysia iaitu Graduan Holistik, Keusahawanan dan Seimbang”.

CEO Faculty Programme 2.0 merupakan agenda penting yang telah diperkenalkan oleh KPT dan dilaksanakan untuk mencapai lonjakan kecemerlangan bakat seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025. Program yang melibatkan sangkutan industri selama enam bulan oleh ahli akademik muda bersama kepimpinan Syarikat Perbadanan Multinasional (MNC) dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) ini telah dilaksanakan bermula daripada September 2017 dengan slogannya 'Coached by the PROs'.

 

Selain itu UMT memainkan peranan penting sebagai Institusi Pengajian Tinggi (HLI) dalam mempromosikan pendidikan dengan penglibatan industri dan masyarakat. UMT melalui Pemindahan Pengetahuan dan Pusat Hubungan Industri (PIJI) telah menerima belanjawan sekitar RM1,662,010.00 untuk 2017 (hingga Oktober) ini daripada kementerian, industri dan agensi lain.

Ujar Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Hj. Mokhtar lagi, sebahagian daripada pemindahan pengetahuan, Inovasi sosial, dan program kemasyarakatan yang telah dilakukan atau berterusan adalah "Program Lestari: Inovasi Pendebungaan Lebah Kelulut Menjana Peningkatan Pengeluaran Melon Manis Terengganu" untuk masyarakat di Batu Hampar, Kuala Terengganu, dan "Sistem Penyahairan Air Laut" untuk masyarakat di Bachok, Kuala Besut. Projek-projek ini dibiayai oleh Pusat Transformasi Masyarakat Universiti (UCTC) dan MoHE. 
 
Selain itu, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) telah membiayai "Program Empower ECER Latihan Akademik 2017 di Besut dan Setiu" dan "Program Empower ECER Latihan Akademik untuk Akuapolitan Kuala Nerus.
 
Naib Canselor UMT turut melahirkan harapan di atas perkongsian strategik antara industri dan institusi akademik untuk bekerjasama dalam berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang berkaitan untuk membangun dan mengkomersialkan produk dan teknologi baru yang boleh digunakan untuk industri penjagaan kesihatan dan sarung tangan.  Selain itu pembangunkan pengetahuan dan program baru yang disesuaikan dengan keperluan oleh industri, memperoleh lebih banyak dana penyelidikan melalui permohonan geran bersama. Serta mengundang CCM untuk memberi ceramah dan seminar di UMT dalam usaha untuk meningkatkan kebolehpasaran siswazah. Malah kedua-dua pihak akan berkongsi 
 sumber dan kemudahan di UMT dan CCM untuk meningkatkan R & D dan latihan bersama untuk kakitangan dan pelajar.

Beberapa aktiviti berbentuk  kerjasama penyelidikan juga telah dirancang bagi memberi nilai tambah kepada kedua-dua pihak.

Mewakili UMT dalam menandatangani MoU ini adalah Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni Hj. Mokhtar dan disaksikan oleh Prof. Madya Ir. Dr. Mohammad Fadhli Bin Ahmad manakala dari CCM Polymers Sdn. Bhd ialah Nik Fazila binti Mohamed Shihabuddin dan disaksikan oleh Dr. Khew Mei Ching.

 

Maklumat Lanjut:

Prof. Madya Dr. Lam Su Shiung

Pensyarah

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

Universiti Malaysia Terengganu

Tel: 016-7115694 

Emel : lam@umt.edu.my

 

 

 

 

Dikeluarkan oleh:


Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Malaysia Terengganu
Tel: 09-668 4418 / 011-12885918
 

 

ARKIB 2018

UMT TANDATANGANI MOU DENGAN DUA INSTITUSI KERAJAAN ACEH
UMT TERIMA PENSIJILAN MS ISO 27001:2013 ISMS OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL
PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu

ARKIB 2016

UMT tuan rumah Mesyuarat Tahunan TROPIMUNDO Steering Board (STEB) Committee Meeting dan Selection New Intake Meeting 2016
UMT anjur Go Green Ride 2016 bersama KPT dan Terengganu Pro-Asia Cycling Team (TSG)
UMT raih anugerah sempena Anugerah Buku Negara 2016
UMT Anjur UMTAS ke-13
PISM UMT Anjur Kem Bijak Aulad 2016
UMT Terima TNC HEPA yang Baharu
Ilmu Pengetahuan & Pengalaman dari Pensyarah Bekalan & Inspirasi Graduan UMT
Suami Isteri Terima Ijazah Sarjana Serentak Sempena Majlis Konvokesyen UMT ke-14
Majlis Konvokesyen ke-14 UMT rai 2806 Graduan
SAMBUTAN MAJLIS KONVOKESYEN KE-14 SEMAKIN TERASA!
Para Saintis & Jurutera Bertemu di UMT Ungkai Isu Kelautan, Aeroangkasa & Mekanikal
Komuniti Inovatif Tema Utama ICSED 2016 Universiti Malaysia Terengganu
Diversiti UMT Diserikan dengan UMT Colour Run
Investment Policy Statement (IPS) Universiti Malaysia Terengganu Dilancarkan
Tanah Bencah Setiu Bakal Taman Negeri Terengganu Pertama
Ekosistem Bakau Khazanah Alam
Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2016/2017 Berjalan Lancar
Program Jelajah Forum dan Ekspo MAMPAN 2016 Kuala Terengganu (JFEM16KT)
UMT Tawarkan 2,485 Tempat bagi Ijazah Sarjana Muda
Wakil Pelajar PPSMS dan PPSA Menang Tesis Terbaik
Kemenangan Besar UMT - Pertandingan NRIC & CoRIC 2016 USM
Pelajar PPPSE & PPIMG UMT Menang Anugerah di Global Youth Leaders Travel & Learning Camp (GYLTLC) 2016
Majlis Raya UMT Rai Anak Yatim & Warga UMT
Raikan Lebaran Kemeriahan Dikongsi
Program Cakna Asnaf UMT Bantu 600 Fakir Miskin
3000 Hadiri Majlis Berbuka Puasa Perdana UMT
Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadhan – Ganjaran Memberi
Mengingati Hari Lautan Sedunia
Diploma Perikanan UMT Terima 4992 Permohonan Kemasukan Belajar
UMT Giat Jalankan Program Kesedaran Marin
PM Rasmi Sambutan Minggu Lautan Sedunia di Universiti Malaysia Terengganu
UMT Menang 13 Pingat di Pameran 27th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)
Siti Maya Simbol Penyelidikan UMT di Tasik Kenyir
Penyelidikan Pensyarah UMT diiktiraf Nature Publishing Group

ARKIB 2015

Teaching Accountancy Firm Pertama Di Malaysia Dan Pertama Di Dunia
Fatwa Pembunuhan Haram Binatang Liar Adalah Haram - Tahniah Institut Penyelidikan Kenyir (IPK)
BoG-pNA, Mengesan Wabak Cirit-Birit & Demam Kepialu Meraih Emas di PECIPTA’15
Pelancaran Buku
Majlis Konvokesyen kali ke-13, Universiti Malaysia Terengganu
Keputusan Rasmi Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMT Sesi 2015/2016
Jelajah Kayak Merdeka Sungai Terengganu
Pendaftaran Pelajar Baharu UMT Sesi 2015/2016
Pingat Emas untuk Tenis Campuran Hadiah Bermakna Buat UMT
Projek Inovasi Penampal Luka & Penyelesaian Masalah Sistem Penghadaman Manusia Telah Merangkul Emas
Kumpulan CUBE Merintis Kecemerlangan Inovasi Pengurusan
7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat
Rahmat Seluas Lautan, UMT Cakna Komuniti Jejak Asnaf & Ziarah Fakir Miskin
Marhaban Ya Ramadhan
Penyelidik UMT Mendapat Pengiktiraran Sempena ITEX’15
Naib Canselor Wanita Pertama UMT
Bina Kerjaya dalam Bidang Kelautan
Mencapai Kecemerlangan, Mencari Keunggulan
Fokus untuk Tarik Pelajar Cemerlang
Unggul, Cemerlang & Dihormati
Khazanah Lautan Jadi Fokus Penyelidikan
RV Discovery : Ikon & Aset Penyelidikan Kebanggaan UMT

ARKIB 2014

MISI BANTUAN BENCANA UMT
Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah
Konvokesyen ke-12 Universiti Malaysia Terengganu
Molekul Tunggal: ‘Wira belakang tabir’
Hijrah itu Satu Permulaan
Pesta Cahaya Deepavali
Aidiladha, Kisah Pengorbanan Sebenar
2380 Pelajar Baru, 6003 Pelajar Lama Mulai Mendaftar
Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta
Institut Penyelidikan Kenyir
Salam Aidilfitri 1435
FASTABIQUL KHAIRAT
World Ocean Week 2014
Minggu Jalinan Mesra 2014