Tajuk Pilihan


7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat

7 Negara Bersatu Demi Ekosistem Sejagat

Wednesday, 05/08/2015

Kongsi Artikel ini :

Institusi pendidikan tinggi yang bagus bukan sahaja dibangunkan untuk melahirkan graduasi-graduasi yang berkualiti dan berhemah tinggi tetapi ia juga berfungsi untuk menjalankan pelbagai penyelidikan, program dan usahasama bagi membantu dan menyelesaikan perkara-perkara yang akan membawa manafaat kepada setiap golongan masyarakat.

Bagi memenuhi aspirasi nasional, sesebuah universiti haruslah mempunyai potensi dalam memberi sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan modal insan serta berusaha menggerakkan proses pembaharuan disamping mempertingkatkan bidang ilmu demi kemajuan bangsa dan negara.

Di Universiti Malaysia Terengganu, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dalam usaha memantapkan lagi kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, antaranya adalah menjalankan usahasama dengan institusi Pendidikan Tinggi yang lain, agensi kerajaan mahupun NGO.

Antara salah satu universiti yang berkerjasama erat dengan UMT ialah Universiti Libre de Brussels (ULB) yang terletak di tengah Bandar Eropah, iaitu Belgium. Usahasama dua hala ini bakal memberi satu anjakan paradigma kepada proses pembelajaran pelajar UMT dan Malaysia kelak.

Universiti Malaysia Terengganu mula bekerjasama dengan ULB sejak Mac 2011 lagi setelah menandatangani MoU di Kuala Lumpur. Kedua-dua belah pihak bersetuju untuk menjalankan kerjasama penyelidikan terutamanya dalam bidang Oseanografi. Spesifikasi bidang kerjasama yang dimeterai adalah pertukaran saintis, kolobrasi bersama dalam penyelidikan, penyelia untuk pelajar dan penyertaan dalam organisasi akademik.

Justeru daripada kerjasama ini, pelbagai program telah dijalankan bersama, dan hubungan dua hala ini telah memberi pelbagai manafaat, menurut pensyarah ULB iaitu Prof Madya Dr. Behara Satyanarayana,usahasama antara UMT dan ULB amat positif, malah pengarah institusi oseanografi dan persekitran (INOS) iaitu Prof. Dr. Mohd Lokman Husian , telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang baik bagi merealisasikan objektif MoU ini.

Dek kerana usahasama yang akrab ini, ULB telah menawarkan UMT untuk mengambil bahagian dalam dalam program Erasmus Mundus Master Course in Tropical Biodiversity and Ecosystem yang secara ringkasnya dikenali sebagai TROPIMUNDO.

TROPIMUNDO merupakan satu program yang ditubuhkan melalui kerjasama beberapa buah universiti atas dasar utamanya iaitu untuk memelihara dan memulihara ekosistem secara global. Tujuan program ini adalah untuk mengumpul para penyelidik dan pakar dari institusi pendidikan tertinggi yang adabagi menyumbang pengetahuan mereka tentang penyelidikan hutan hujan tropika dan juga ekosistem pantai. Melalui program sarjana ini pelajar akan berpeluang untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran berkenaan botani, zoologi dan juga pendekatan ekosistem yang integratif.

Amat membanggakan, kerana dengan usahasama ini,secara rasminya UMT merupakan satu-satunya universiti di Asia yang mengambil bahagian dalam program tersebut bersama-sama universiti dari negara-negara yang lain seperti Belgium, Perancis, Itali, Peru, Cameroon dan Australia.

Konsortium ini melibatkan lima institusi Eropah dan empat institusi pendidikan tinggi Negara bukan Eropah. Pada semester pertama , pelajar yang terpilih memulakan sesi pembelajaran di mana-mana antara lima universiti di Eropah, manakala setelah tamat semester pertama, pelajar akan diberi pilihan untuk menyambung sesi pembelajaran di mana-mana empat universiti bukan Eropah , dimana keempat-empatuniversiti ini menawarkan kos tropikal dan ekosistem yang berlainan. Pada semester ke tiga pula, pelajar akan kembali ke Eropah untuk menyambung pelajaran namun bukan di institusi yang sama pada awal semester dan akhirnya kembali ke institusi asal pada semester keempat. Secara keseluruhan program ini mengambil tempoh masa dua tahun jangka pembelajaran.

Bagi pelajar yang memilih untuk menyambung sesi pelajaran di UMT, mereka akan didedahkan tentang kajian laut, dimana penekanannya adalah berkaitan dengan Paya Bakau.

Dengan pertukaran ini, pelbagai manafaat yang diperolehi oleh pihak UMT, antaranya institusi ini bukan sahaja menerima pelajar antarabangsa tetapi usahasama antarabangsa juga. Ini dapat membuka mata  para cendiakawan antarabangsa bahawa penyelidik di UMT tergolong antara yang terbaik di Asia, dan telah diberi kepercayaan yang begitu besar untuk mendidik pelajar-pelajar antarabangsa ini dengan kepakaran, kemudahan dan keistimewaan yang ada di Universiti Malaysia Terengganu ini.

Pengambilan pertama akan bermula pada Februari 2015, pelbagai usaha dan persediaan dari segi akademik dan kemudahan fasiliti telah disediakan oleh pihak UMT bagi menerima pelajar program TROPIMUNDO yang memilih untuk melanjutkan semester ke dua mereka di sini.

Dalam pada itu, Prof, Dr. Saifullah A. Jaaman selaku koordinator program ini berharap program TROPIMUNDO ini bakal melonjakkan nama UMT ke peringkat global dan akan membuka pintu untuk lebih ramai pelajar-pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di UMT dan sekaligus menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang pemuliharaan ekosistem biodiversiti tropika di Malaysia, Beliau juga bercadang untuk mewujudkan program TROPIMUNDO ini ke peringkat PhD, supaya pelajar yang tamat sarjana TROPIMUNDO di Eropah akan menyambung PhD di UMT dan seterusnya akan mempelajari  program ini sepenuhnya di Malaysia amnya dan khusunya di UMT.  Pada yang sama juga, Prof. Madya Dr. Saifullah berharap UMT akan diberi ruang dalam memainkan peranan yang lebih besar seperti pertukaran penyelidik dan pensyarah ke Eropah dan diberi peluang untuk mendapatkan biasiswa khas kepada pelajar Malaysia yang berminat  menyertai program ini.

Secara konklusinya, usahasama dan penglibatan UMT dalam program TROPIMUNDO ini amatlah membanggakan apatah lagi UMT merupakan satu-satunya universiti di seluruh Asia yang bekerjasama untuk melahirkan graduan-graduan yang berpotensi tinggi dalam bidang tropikal dan ekosistem. Di harap UMT akan terus diberi kepercayaan oleh penyelidik antarabangsa untuk terus berbakti dan menyumbang ilmu kepada pelajar dari seluruh pelosok dunia.

 

 

 

 

Disediakan oleh:

Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Malaysia Terengganu

7 Negara Bersatu Demi Ekosistem SejagatInstitusi pendidikan tinggi yang bagus bukan sahaja dibangunkan untuk melahirkan graduasi-graduasi yang berkualiti dan berhemah tinggi tetapi ia juga berfungsi untuk menjalankan pelbagai penyelidikan, program dan usahasama bagi membantu dan menyelesaikan perkara-perkara yang akan membawa manafaat kepada setiap golongan masyarakat.

Bagi memenuhi aspirasi nasional, sesebuah universiti haruslah mempunyai potensi dalam memberi sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan modal insan serta berusaha menggerakkan proses pembaharuan disamping mempertingkatkan bidang ilmu demi kemajuan bangsa dan negara.

Di Universiti Malaysia Terengganu, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan dalam usaha memantapkan lagi kualiti proses pengajaran dan pembelajaran, antaranya adalah menjalankan usahasama dengan institusi Pendidikan Tinggi yang lain, agensi kerajaan mahupun NGO.

Antara salah satu universiti yang berkerjasama erat dengan UMT ialah Universiti Libre de Brussels (ULB) yang terletak di tengah Bandar Eropah, iaitu Belgium. Usahasama dua hala ini bakal memberi satu anjakan paradigma kepada proses pembelajaran pelajar UMT dan Malaysia kelak.

Universiti Malaysia Terengganu mula bekerjasama dengan ULB sejak Mac 2011 lagi setelah menandatangani MoU di Kuala Lumpur. Kedua-dua belah pihak bersetuju untuk menjalankan kerjasama penyelidikan terutamanya dalam bidang Oseanografi. Spesifikasi bidang kerjasama yang dimeterai adalah pertukaran saintis, kolobrasi bersama dalam penyelidikan, penyelia untuk pelajar dan penyertaan dalam organisasi akademik.

Justeru daripada kerjasama ini, pelbagai program telah dijalankan bersama, dan hubungan dua hala ini telah memberi pelbagai manafaat, menurut pensyarah ULB iaitu Prof Madya Dr. Behara Satyanarayana,usahasama antara UMT dan ULB amat positif, malah pengarah institusi oseanografi dan persekitran (INOS) iaitu Prof. Dr. Mohd Lokman Husian , telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang baik bagi merealisasikan objektif MoU ini.

Dek kerana usahasama yang akrab ini, ULB telah menawarkan UMT untuk mengambil bahagian dalam dalam program Erasmus Mundus Master Course in Tropical Biodiversity and Ecosystem yang secara ringkasnya dikenali sebagai TROPIMUNDO.

TROPIMUNDO merupakan satu program yang ditubuhkan melalui kerjasama beberapa buah universiti atas dasar utamanya iaitu untuk memelihara dan memulihara ekosistem secara global. Tujuan program ini adalah untuk mengumpul para penyelidik dan pakar dari institusi pendidikan tertinggi yang adabagi menyumbang pengetahuan mereka tentang penyelidikan hutan hujan tropika dan juga ekosistem pantai. Melalui program sarjana ini pelajar akan berpeluang untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran berkenaan botani, zoologi dan juga pendekatan ekosistem yang integratif.

Amat membanggakan, kerana dengan usahasama ini,secara rasminya UMT merupakan satu-satunya universiti di Asia yang mengambil bahagian dalam program tersebut bersama-sama universiti dari negara-negara yang lain seperti Belgium, Perancis, Itali, Peru, Cameroon dan Australia.

Konsortium ini melibatkan lima institusi Eropah dan empat institusi pendidikan tinggi Negara bukan Eropah. Pada semester pertama , pelajar yang terpilih memulakan sesi pembelajaran di mana-mana antara lima universiti di Eropah, manakala setelah tamat semester pertama, pelajar akan diberi pilihan untuk menyambung sesi pembelajaran di mana-mana empat universiti bukan Eropah , dimana keempat-empatuniversiti ini menawarkan kos tropikal dan ekosistem yang berlainan. Pada semester ke tiga pula, pelajar akan kembali ke Eropah untuk menyambung pelajaran namun bukan di institusi yang sama pada awal semester dan akhirnya kembali ke institusi asal pada semester keempat. Secara keseluruhan program ini mengambil tempoh masa dua tahun jangka pembelajaran.

Bagi pelajar yang memilih untuk menyambung sesi pelajaran di UMT, mereka akan didedahkan tentang kajian laut, dimana penekanannya adalah berkaitan dengan Paya Bakau.

Dengan pertukaran ini, pelbagai manafaat yang diperolehi oleh pihak UMT, antaranya institusi ini bukan sahaja menerima pelajar antarabangsa tetapi usahasama antarabangsa juga. Ini dapat membuka mata  para cendiakawan antarabangsa bahawa penyelidik di UMT tergolong antara yang terbaik di Asia, dan telah diberi kepercayaan yang begitu besar untuk mendidik pelajar-pelajar antarabangsa ini dengan kepakaran, kemudahan dan keistimewaan yang ada di Universiti Malaysia Terengganu ini.

Pengambilan pertama akan bermula pada Februari 2015, pelbagai usaha dan persediaan dari segi akademik dan kemudahan fasiliti telah disediakan oleh pihak UMT bagi menerima pelajar program TROPIMUNDO yang memilih untuk melanjutkan semester ke dua mereka di sini.

Dalam pada itu, Prof, Dr. Saifullah A. Jaaman selaku koordinator program ini berharap program TROPIMUNDO ini bakal melonjakkan nama UMT ke peringkat global dan akan membuka pintu untuk lebih ramai pelajar-pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di UMT dan sekaligus menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang pemuliharaan ekosistem biodiversiti tropika di Malaysia, Beliau juga bercadang untuk mewujudkan program TROPIMUNDO ini ke peringkat PhD, supaya pelajar yang tamat sarjana TROPIMUNDO di Eropah akan menyambung PhD di UMT dan seterusnya akan mempelajari  program ini sepenuhnya di Malaysia amnya dan khusunya di UMT.  Pada yang sama juga, Prof. Madya Dr. Saifullah berharap UMT akan diberi ruang dalam memainkan peranan yang lebih besar seperti pertukaran penyelidik dan pensyarah ke Eropah dan diberi peluang untuk mendapatkan biasiswa khas kepada pelajar Malaysia yang berminat  menyertai program ini.

Secara konklusinya, usahasama dan penglibatan UMT dalam program TROPIMUNDO ini amatlah membanggakan apatah lagi UMT merupakan satu-satunya universiti di seluruh Asia yang bekerjasama untuk melahirkan graduan-graduan yang berpotensi tinggi dalam bidang tropikal dan ekosistem. Di harap UMT akan terus diberi kepercayaan oleh penyelidik antarabangsa untuk terus berbakti dan menyumbang ilmu kepada pelajar dari seluruh pelosok dunia.

 

 

 

 

Disediakan oleh:

Pusat Komunikasi Korporat
Universiti Malaysia Terengganu

ARKIB 2019

WARGA AKADEMIK UMT DISARAN TERBIT PENULISAN BERIMPAK TINGGI
INSTITUT BIO-D TROPIKA UMT TEROKA PUNCAK PULAU BIDONG
KEMPEN JOM SIHAT, WARGA UMT TAWAN BUKIT MARAS
UMT, KOMUNITI BUKIT KOR JAYAKAN KENDURI SEKAMPUNG
PERJANJIAN PERSEFAHAMAN ANTARA UMT DAN IGTC KEMUNCAK PENYERTAAN UMT DALAM LIMA ’19
PASUKAN UMT AZAM BERI SAINGAN SENGIT
UMT GUNA PENDEKATAN BAHARU PROGRAM SLPW
PROF. NOR AIENI TERAJUI HALA TUJU JAWATANKUASA NAIB CANSELOR/REKTOR UA
KEGIATAN BERUNIFORM LAHIR GRADUAN HOLISTIK
PEMENTASAN TEATER RAGAM BERI NILAI TAMBAH KEPADA GRADUAN
“MELONJAK WIBAWA UMT KE ARAH KESOHORAN ILMU KELAUTAN”
KUNJUNGAN HORMAT MPP, MKS MEMANTAPKAN KERJASAMA DAN UKHUWAH BERSAMA WARGA UMT
LIMA MAHASISWA CEMERLANG UMT TERIMA ANUGERAH SARJANA TERENGGANU
UMT & SENDAI COLLEGE, JEPUN PERKASA KEMAJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI MOU
READ@UNI DAN BEDAH BUKU ORANG TERENGGANU SUBURKAN BUDAYA MEMBACA
UMT & JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA TANDATANGANI MOU, BANGUN SISTEM SEBARAN MAKLUMAT OSEANOGRAFI
PENGANJURAN SUKAN ANTARA ASASI LAHIR GRADUAN SEIMBANG
UMT TERIMA KUNJUNGAN MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
UMT SAILING TEAM UNGGULI TEMPAT KEEMPAT KEJOHANAN KAPAL LAYAR LANGKAWI
HAPPY BOX BENDAHARI UMT CERIAKAN GOLONGAN MEMERLUKAN
BERAKHIRNYA 2018, BERMULANYA 2019

ARKIB 2018

UMT LONJAK 61 TANGGA DALAM UI GREENMETRIC 2018
65 PEMBENTANGAN INOVASI DIPERTANDINGKAN SEMPENA PAIPP 2018
ALUMNI UMT RAI JUBLI PERAK, DISKAUN 30 PERATUS PENGGUNAAN FASILITI
PENSYARAH UMT DINOBAT JOHAN AKRI , BAWA PULANG RM10,000
UMT TANDATANGANI MOU DENGAN DUA INSTITUSI KERAJAAN ACEH
UMT TERIMA PENSIJILAN MS ISO 27001:2013 ISMS OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL
PENYELIDIK UMT DIIKTIRAF SIIF’18, KOREA
UMT MONSOON BEACH CHALLENGE 2018 ERATKAN SEMANGAT PERPADUAN DAN KESUKANAN
24 PELAJAR DILANTIK BARISAN MPP UMT SESI 2018/2019
TAF BUKA PENGALAMAN KERJA PERAKAUNAN SEBENAR DI UMT
UMT TINGKAT PENDAPATAN USAHAWANTANI MELALUI PROGRAM PEMINDAHAN ILMU
KHIDMAT AHLI AKADEMI PILIHANRAYA (APR), SURUHANJAYA PILIHANRAYA UNTUK PRK UMT SESI 2018/2019
UMT RAIKAN MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-16 TAHUN 2018
ISTANA TERENGGANU BERKENAN LANCAR BUKU BEAUTIFUL TERENGGANU DAN PAMERAN MANUSKRIP AL-QURAN EMAS
DELIGASI MISI KEMANUSIAAN UMT RAWAT TRAUMA PENDUDUK PALU
PENGANJURAN TOMSY2018 RUNGKAI ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KELAUTAN
POD 2018 BUKA RUANG DEKATI KOMUNITI, KEMPEN BUDAYA MEMBACA
UMT TINGKAT KEYAKINAN DIRI BELIA OKU MELALUI SELAM SKUBA
UMT DEKATI MASYARAKAT MELALUI KLK
PELANTIKAN YBHG. TAN SRI DATO’ SERI (DR.) HALIM BIN MOHAMMAD SEBAGAI PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI (LPU) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) YANG BAHARU
UMT ZAHIRKAN SOKONGAN KEPADA PENGHIDAP KANSER PAYUDARA MELALUI WALKATHON
UMT DAN UiTM ERAT KERJASAMA STRATEGIK MELALUI ezSNAP
UMT PERKASA BIDANG PENYELIDIKAN BERSAMA UEA
COLOUR RUN UMT ERAT SEMANGAT PERPADUAN DAN PROMOSI GAYA HIDUP SIHAT
UMT ANJUR PERSIDANGAN KAJI KAEDAH TANGANI KEPUPUSAN SPESIS TERANCAM
PENINGKATAN 3.8% PERMOHONAN KE UMT MEMPERLIHAT KEUNGGULAN KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
UMT LANCAR CAKNA KESIHATAN SOSIAL DAN KLINIK KEKAL SIHAT
UMT Lancar Kempen Kibar Jalur Gemilang
Hari Raya Korban?
UMT SEBAR KEPENTINGAN FUNGSI KULAT
KONTINJEN UMT TEMPAT KETIGA SUKUM 2018
INOVASI UMT JADIKAN KELULUT EJEN PENDEBUNGAAN MELON MANIS TERENGGANU
UMT, UBH JALIN KERJASAMA SERANTAU BIDANG PERIKANAN DAN MARITIM
UMT Diiktiraf Pensijilan ISO 9001:2015
PROFESIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN DAN AGROTEKNOLOGI BERGANDINGAN DALAM IFOSAC 2018
UMT TINGKATKAN HASIL TUAIAN USAHAWANTANI MELALUI PRODUK BAJA BIOWALIT
UMT BUKUKAN WARISAN TASIK KENYIR
KOLABORASI PELAYARAN SAINTIFIK UMT DAN STATE OCEANIC ADMINISTRATION, CHINA
UMT Tuan Rumah Karnival STEM 2018
Kuda Laut UMT Tambah Rezeki Komuniti Besut
UMT Wakili Malaysia ke California
Atlet Taekwondo UMT Raih Dua Gangsa Sempena MASUM
UMT, CME Bincang Jalin Kerjasama Fokus Pembangunan Sumber Manusia
UMT Semai Minat Sains Marin Kepada 138 Pelajar SBP
RHB Islamic Endowed Scholar In Finance di UMT
RAYA SAMA-SAMA, KONGSI JUADAH RAYA UMT
UMT Tandatangani MoU dengan MIMOS Sempena IFunS2018
MENJELANG SATU SYAWAL
Kunjungan Muhibah Erat Kerjasama UMT dan Media
Beramal Sambil Derma Darah
MPP, MUTIARA UMT Meriahkan Sambutan Raya Insan Tidak Bernasib Baik
UMT dan CCM Polymers Sdn Bhd Jalin Kolaborasi Penyelidikan Industri Yang Mapan
UMT dan BERKAT Raikan Iftar Bersama Pelajar
UMT Sedia Dua Bas Baharu Bagi Merancakkan Aktiviti Pelajar
Ramadan 1439H@UMT
UMT Rangkul Pingat Perak Sempena Belt and Road University General Education Forum, Innovation and Entrepreneurship Competition di Tongren University, China
UMT Pamer Lebih 2000 Hasil Penyelidikan, Lapan Terbaik
Piala Naib Canselor UMT milik Sekolah Sultan Alam Shah
UMT Terima Dana Penyelidikan Hampir RM 3.1 juta
Anugerah Buku Negara iktiraf 3 buku terbitan UMT
UMT terima Anugerah Makalah Jurnal (kategori Sains Teknologi dan Perubatan) sempena Majlis Anugerah MAPIM-KPT 2017
Anugerah Setia Bakti UMT hargai khidmat 151 warga UMT
UMT Perkasa Semangat Kesukarelawanan Pelajar Menerusi Platform KPT4U Besut
UMT Naib Johan MyAgrosis Cup Sempena CESF’2018
UMT Bolot 30 Pingat Emas sempena MPI 2018
KPTN 2018 UMT Meriah!
MAM2018 Rai Warga Media Seluruh Malaysia, Angkat Penulisan Terbaik
STEM PLUS UMT Diangkat Dalam Mentor Mentee Award Peringkat Kebangsaan
Aspirasi Membara Naib Canselor UMT Menempuh Cabaran 2018
Tanah Bencah Setiu, Khazanah Alam dan Budaya
Penyelidikan Translasional UMT, "Universiti Selidik, Rakyat Sejahtera"
"Floating Breakwater" bakal manfaat komuniti nelayan Mengabang Telipot
MoU UMT & WWF-Malaysia Tanda Pengukuhan Kerjasama Usaha Konservasi Biodiversiti & Pembangunan Mapan
2018; UMT terus Sohor!

ARKIB 2017

UMT Bolot Tiga Anugerah di SIIF 2017
Program “V-CARE, V-CONCERN FREE MARKET FOR NEEDY”
9 Sekawan Pegawai UMT Terima Ijazah Sarjana
Mahasiswa UMT Sumbang Bakti Bersama Komuniti Kg. Pantai Senok
MyREN-X Inisiatif Kerajaan Perkasa Pendidikan Masa Hadapan
PECIPTA 2017; Manifestasi Konsep Translasional
Majlis Anugerah Tahunan 2017 UMT Meriah!
STUDIO AL-QURAN ULUL ALBAB; PERTAMA DI BUMI ULUL ALBAB, BESUT
UMT & CTI-CFF Rungkai Potensi Terumbu Karang Buatan
Selamat Datang Pelajar Baharu UMT Sesi 2017/2018
“NEGARAKU SEHATI SEJIWA” Diterjemah Warga UMT Melalui Hari Keluarga Merdeka UMT
KONVENSYEN PEMIMPIN MAHASISWA KEBANGSAAN 2017 ‘MAHASISWA KE ARAH TN50 – MELAHIRKAN GENERASI WASATIYYAH’
Pameran Antarabangsa "Rahsia Ikan Lut sinar"
Komitmen UMT pada komuniti Setiu melalui Penyelidikan Translasional UMT
GLOBAL TOURISM CONFERENCE 2017 PEMANGKIN EKONOMI GLOBAL
SATREPS - COSMOS RESEARCH LABORATORY
Syawal 1438H dirai meriah
Ramadan Membawa Rahmat kepada Pelajar Baharu UMT
Ramadan Bulan Penuh Rahmat dan Keampunan
Karnival WOW 2017 UMT Meriah di Teluk Ketapang
Sambutan World Ocean Week 2017 Lebih Meriah
UMT menang besar dalam Anugerah Buku Negara 2017
UMT Giat Usaha Lindungi Hidupan Marin
UMT menang besar dalam Majlis Anugerah Tokoh Siswa 2016
‘Young Motivator Competition’ (U-Mac) bentuk keyakinan berkomunikasi pelajar UMT
Felicitaciones (Tahniah)!
Keunikan UMT Tarik Perhatian Pengunjung LIMA '17
EMAC UMT Anjur Balloon X Charity Run Kumpul Dana bagi Misi Kemanusiaan Kemboja-Vietnam (MISI K)
Majlis Apresiasi Media 2017 tanda penghargaan UMT kepada Pengamal Media Tempatan
UMT Fokus Penyelidikan Translational untuk Manfaat Komuniti, Negara dan Global
UMT Lancar Program 2u2i Sarjana Muda Perakaunan dan Tandatangan Perjanjian Bersama ACCA
ICTLHE 2017 temukan UMT dan UniSZA demi Kesepunyaan dan Keserakanaan
UMT Sailing Team sertai 15th Royal Langkawi International Regatta 2017
UMT & Celcom Axiata Berhad Bekerjasama Sampaikan Misi Bantuan Banjir
UMT Vice-Chancellor Received Honorary Awards from Swansea University
Prof Dr Nora aini Pendaftar UMT baharu