Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)


PENGENALAN

  
 

Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA) secara rasminya ditubuhkan pada 1 Januari 2014 hasil transformasi akademik UMT. Matlamat penubuhan PPSA adalah untuk memberi fokus kepada pengajaran dan penyelidikan dalam bidang sains asas yang menjadi tunggak ilmu kepada lain-lain bidang sains dan teknologi.


PROGRAM YANG DITAWARKAN

a. Program Pra-siswazah (Pengambilan Tempatan):

i.  Sarjana Muda Sains (Biologi)
ii. Sarjana Muda Sains (Kimia) 
iii.Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Nano) – akan datang (sesi kemasukan 2016/2017)

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)

i. Sarjana Sains (Penyelidikan) 
ii.Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPSA]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Tel. : +609 668 3607/3287
Faks : +609 668 3608
E-mel : ppsa@umt.edu.my

Laman web : http://ppsa.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/ppsaumt

Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)


PENGENALAN

  
 

Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA) secara rasminya ditubuhkan pada 1 Januari 2014 hasil transformasi akademik UMT. Matlamat penubuhan PPSA adalah untuk memberi fokus kepada pengajaran dan penyelidikan dalam bidang sains asas yang menjadi tunggak ilmu kepada lain-lain bidang sains dan teknologi.


PROGRAM YANG DITAWARKAN

a. Program Pra-siswazah (Pengambilan Tempatan):

i.  Sarjana Muda Sains (Biologi)
ii. Sarjana Muda Sains (Kimia) 
iii.Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Nano) – akan datang (sesi kemasukan 2016/2017)

b. Program Pasca Siswazah (Pengambilan Tempatan & Antarabangsa)

i. Sarjana Sains (Penyelidikan) 
ii.Doktor Falsafah (Penyelidikan)


[Sumber: PPSA]


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pusat Pengajian Sains Asas (PPSA)
Universiti Malaysia Terengganu,
21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Tel. : +609 668 3607/3287
Faks : +609 668 3608
E-mel : ppsa@umt.edu.my

Laman web : http://ppsa.umt.edu.my/
Facebook : https://www.facebook.com/ppsaumt