SENARAI PROGRAM DITAWARKAN UNTUK SESI AKADEMIK 2019/2020


 

 

PROGRAM

PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS (PPSA)

GS02

Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)

GS28

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG)

GC10

Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)

GC28

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim

GS43

Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

GS08

Sarjana Muda Sains (Matematik Gunaan)

GC09

Sajana Muda Sains Komputer (Komputeran Mudah Alih)

PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN (PPSMS)

GG15

Sarjana Muda Sains (Sains Marin)

GS40

Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)

GS03

Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)

GS44

Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)

GS41

Sarjana Muda Sains (Geosains Marin)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR (PPSPA)

GG10

Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)

GG27

Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)

PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (PPSTM)

GS04

Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)

GG09

Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)

GG34

Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman)

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI (PPPSE)

GP31

Sarjana Muda Pengurusan (Pengajian Polisi)

GP04

Sarjana Muda Kaunseling

GE00

Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM)

GP18

Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)

GP22

Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)

GP08

Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan

GE02

Sarjana Muda Perakaunan

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN (PPKK)

GG37

Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)

GS15

Sarjana Muda Sains Gunaan (Elektronik dan Instrumentasi)

GY06

Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)

GS68

Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)

 

G2051

Diploma Perikanan

G0001

Asasi STEM

 

SENARAI PROGRAM DITAWARKAN UNTUK SESI AKADEMIK 2019/2020


 

 

PROGRAM

PUSAT PENGAJIAN SAINS ASAS (PPSA)

GS02

Sarjana Muda Sains (Sains Biologi)

GS28

Sarjana Muda Sains (Sains Kimia)

PUSAT PENGAJIAN INFORMATIK DAN MATEMATIK GUNAAN (PPIMG)

GC10

Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)

GC28

Sarjana Muda Sains Komputer dengan Informatik Maritim

GS43

Sarjana Muda Sains (Matematik Kewangan)

GS08

Sarjana Muda Sains (Matematik Gunaan)

GC09

Sajana Muda Sains Komputer (Komputeran Mudah Alih)

PUSAT PENGAJIAN SAINS MARIN DAN SEKITARAN (PPSMS)

GG15

Sarjana Muda Sains (Sains Marin)

GS40

Sarjana Muda Sains (Biologi Marin)

GS03

Sarjana Muda Sains Gunaan (Pemuliharaan dan Pengurusan Biodiversiti)

GS44

Sarjana Muda Sains (Kimia Analisis dan Persekitaran)

GS41

Sarjana Muda Sains (Geosains Marin)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR (PPSPA)

GG10

Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan)

GG27

Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur)

PUSAT PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (PPSTM)

GS04

Sarjana Muda Sains Makanan (Teknologi Makanan)

GG09

Sarjana Muda Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)

GG34

Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Sains Tanaman)

PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI (PPPSE)

GP31

Sarjana Muda Pengurusan (Pengajian Polisi)

GP04

Sarjana Muda Kaunseling

GE00

Sarjana Muda Ekonomi (Sumber Alam)

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN MARITIM (PPPPM)

GP18

Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)

GP22

Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)

GP08

Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan

GE02

Sarjana Muda Perakaunan

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KELAUTAN (PPKK)

GG37

Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)

GS15

Sarjana Muda Sains Gunaan (Elektronik dan Instrumentasi)

GY06

Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)

GS68

Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)

 

G2051

Diploma Perikanan

G0001

Asasi STEM

 


Sebarang maklumat lanjut dan pertanyaan, sila hubungi :

Jabatan Pengurusan Akademik
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Kuala Terengganu
Terengganu, MALAYSIA
Tel : +609-668 4219 / 4532
Faks : +609-668 4143
Emel :akademik[at]umt.edu.my